header_kontakt.jpg

Kontakt

Optizen Labs SA
ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa

tel. +48 22 617 01 01
fax. +48 22 616 60 66

e-mail: office@optizenlabs.com

www.optizenlabs.com
www.optizenlabs.mobi

Microsoft TagPobierz darmową aplikację dla swojego telefonu z http://gettag.mobi i zrób zdjęcie, aby szybko i łatwo zapisać nasze dane kontaktowe.Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 379 333,70 zł.

KRS 0000156844
NIP 526-26-95-000
Regon 15454666