header_ofirmie.jpg

Podstawowe informacje

Firma: Optizen Labs Spółka Akcyjna
Forma prawna:  Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa
Telefon: +48 22 617 01 01
Email: biuro@optizenlabs.com
Internet: www.optizenlabs.com
NIP: 5262695000
Regon: 015454666
Numer KRS: 0000156844

 

Działalność operacyjna Grupy zlokalizowana jest w czterech spółkach. W segmencie reklamy mobilnej prym wiedzie Telecom Media S.A., zaś działalność w segmencie rozrywki mobilnej świadczona jest przez Telecom Media S.A. i M-Concept Sp. z o.o. Dotychczasowy partner strategiczny Emitenta, Optizen Labs Sp. z o.o. koncentruje się na rozwijaniu aplikacji mobilnych oraz dostarczaniu rozwiązań mobilnych na tablety, wspierając przy tym działalność Telecom Media S.A. Ponadto Spółka rozwija wzorowany na GetJar sklep z aplikacjami mobilnymi JuupStore, którego właścicielem i operatorem jest spółka Time4Mobile Sp. z o.o.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, po debiucie Emitenta na NewConnect, Emitent przejmie 100% udziałów w Optizen Labs Sp. z o.o.  Telecom Media S.A. zamierza także zmienić nazwę na Optizen Labs S.A.