header_ofirmie.jpg

Władze spółki

ZARZĄD

 
 
Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

1. Wykształcenie
1998 – 2002 Politechnika Wrocławska, Wydział Telekomunikacji;
2. Przebieg kariery zawodowej:
Od VIII 2011 Prezes Zarządu w Telecom Media S.A.;
Od II 2010 Współzałożyciel Optizen Labs Sp. z o.o.;
Od XII 2009 Właściciel portalu Facetpo40.pl (Tene Cursum Sp. z o.o.);
Od VI 2009 Właściciel i konsultant firmy New Selling Way (działalność gospodarcza);
IX 2006 – IV 2009 Wiceprezes Zarządu w Murator S.A., Time S.A. i Media Express Sp. z o.o.;
IX 2006 – III 2009 Prezes Zarządu WAWA Sp. z o.o.;
IX 2006 – III 2009 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy w Murator Sp. z o.o.;
VI 2002 – VII 2006 Wiceprezes i Prezes Zarządu Mediatak Sp. z o.o.;
III 1998 – VI 2002 Prezes Zarządu Dom Wydawniczy GAZETA WROCŁAWSK i Pełnomocnik Zarządu POLSKAPRESSE ds. Rozwoju Sprzedaży;
IV 1995 – II 1998 Dyrektor Handlowy, Zastępca Dyrektora Sprzedaży w wydawnictwie Prasa Bałtycka;
I 1990 – III 1995 Szef Biura Reklamy, wcześniej przedstawiciel handlowy w firmie AGORA, S.A. „Gazeta Wyborcza” w Gdańsku.
3. Członkostwo w Radach Nadzorczych:
VIII 2009 – V 2011 Członek Rady Nadzorczej ClickAd Sp. z o.o.;
VI 2004 – XI 2009 Członek Rady Nadzorczej Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o.

 
Kadencja Jacka Czynajtisa powołanego do Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2011 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
 
 
 
Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

1. Wykształcenie
1993 – 1998 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
2. Przebieg kariery zawodowej:
Od III 2010 Wiceprezes Zarządu w Telecom Media S.A.;
Od III 2010 Zarządzający portfelem Helix Ventures Partners FIZ oraz wybranymi spółkami z portfela subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.; Venture Partner w MCI Management S.A.;
III 2009 – III 2010 Doradca Zarządu Bankier.pl S.A.;
IX 2007 – II 2009 Dyrektor Zarządzający Phenomind Ventures S.A.,;
II 2004 – VIII 2007 złonek Zarządu, Dyrektor Zarządzający BMP Polska Sp. z o.o. (firma zarządzająca funduszami venture capital bmp AG i CEEV w Europie Środkowo-Wschodniej);
IX 2002 – I 2004 Kierownik Grupy Produktów EVIP Capital Sp. z o.o.;
VII 1999 – VIII 2002 Investment Manager / Senior Investment Manager w BMP POLSKA Sp. z o.o.;
XII 1996 – II 1998 Creditanstalt-SCG Fund Management S.A., firma zarządzająca NFI Hetman S.A. (nadzór nad ZPW Grajewo S.A. i ZPW Prospan S.A.);
3. Członkostwo w Radach Nadzorczych
Obecne członkostwo Mediasoft Polska Sp. z o.o., SerwisPrawa.pl Sp. z o.o.,
Air Ventures Polska S.A., Digital Avenue S.A.
Byłe członkostwo Bankier.pl S.A., K2 Internet S.A., ARC S.A. Prokurent Nokaut Sp. z o.o., Internet Service S.A., Destineo S.A., Stanusch Technologies S.A., VOX S.A., Phenomind Ventures S.A. Telecom Media Sp. z o.o. i in.

 
Kadencja Piotra Pajewskiego powołanego do Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 sierpnia 2010 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
 
 
 

Rada Nadzorcza

Sylwester Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Wykształcenie
1998 – 2002 Cass Business School,  MBA,  Strategic Management of Technology & e-business;
1990 – 1996 Uniwersytet Gdański, wydział  Ekonomii i Zarządzania;
2. Przebieg kariery zawodowej:
Od V 2011 Członek Zarządu MCI Asset Management Sp. z o.o.;
VII 2010 – do V 2011 Wiceprezes Zarządu MCI Asset Management Sp. z o.o.;
Od 2010 roku Wiceprezes Zarządu MCI Partners S.A.;
Od 2009 roku Członek Zarządu MCI Capital TFI S.A.;
VII 2008 – VI 2010 Venture Partner w MCI Management S.A.;
VII 2007 – VI 2008 Wiceprezes Zarządu w mPay S.A.;
IX 2006 – VI 2008 Dyrektor Strategii i Rozwoju w ATM S.A.;
II 2004 – VIII 2006 Dyrektor Rozwoju Biznesu w Lockheed Martin Offset Program;
3. Członkostwo w Radach Nadzorczych
od 2010 roku Członek Rady Nadzorczej Telecom Media S.A.;
od 2010 roku Członek Rady Nadzorczej Intymna.pl Sp. z o.o.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Overnet-Interactive Agency Sp. z o.o.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej S4E S.A.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Netpress Digital Sp. z o.o.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Telecom Media Sp. z o.o.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.;
od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Złote Myśli Sp. z o.o.;

 
Kadencja Sylwestra Janika powołanego do Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 28 maja 2010 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
 
 
 
Jacek Murawski – Członek Rady Nadzorczej

1. Wykształcenie
1985 – 1990 Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Rachunkowość);
2004-2006 WSB/HEC  Executive Master of Business Administration;
2. Przebieg kariery zawodowej:
od 2010 Investment Partner w Grupie MCI Management S.A.;
2006 – 2008 Prezes Zarządu – Wirtualna Polska S.A.;
2001 – 2007 złonek Zarządu i CFO PTK Centertel Sp. z o.o.;
1998 – 2001 Dyrektor Finansowy Tchibo Sp. z o.o.;
1997 – 1998 Główny Księgowy w Polkomtel S.A.;
1995 – 1997 Członek Zarządu i Kontroler Finansowy w Polskich Książkach Telefonicznych Sp. z o.o.;
1990 – 1995 Dyrektor Finansowy w Bantex S.A.;

 
Kadencja Jacka Murawskiego powołanego do Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 28 maja 2010 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
 
 
 
Michał Nowis  – Członek Rady Nadzorczej

1. Wykształcenie
2003 – 2008 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział Finansów i Bankowości;
2003 – 2008 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział Marketingu i Zarządzania;
2007 Umeå Universitet - Umeå School of Business – Management;
2. Przebieg kariery zawodowej:
Od IV 2010 Menager Inwestycyjny w MCI Management S.A.;
Od 2009 roku Kontroler Finansowy, Prokurent w Digital Avenue S.A.;
III 2008 – III 2010 Starszy Analityk Inwestycyjny w MCI Management S.A.;
VI 2007 – IV 2008 Właściciel firmy Adconnect (działalność gospodarcza);
VII 2006 – XI 2006 Specjalista od e-marketingu w Point of View Sp. z o.o.;

 
Kadencja Michała Nowisa powołanego do Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 28 maja 2010 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
 
 
 
Tomasz Binkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

1. Wykształcenie
2006 Rozszerzenie licencji maklera papierów wartościowych o uprawnienie do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
1993 Licencja maklera papierów wartościowych (nr licencji 363)
1988 – 1993 Akademia Rolnicza w Krakowie
2. Przebieg kariery zawodowej:
od 2006 Dyrektor Wydziału Doradztwa i Analiz Rynkowych DM BOŚ S.A.;
1996 – 2006 Analityk w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych DM BOŚ S.A.;
1993 – 1996 Makler papierów wartościowych w ProCapital S.A. w Olkuszu (przed zmianą firmy w Małopolskim Domu Maklerskim S.A.);
3. Członkostwo w Radach Nadzorczych:
od 2011 Członek Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o.;
od 2008 Członek Rady Nadzorczej Telecom Media S.A.;
2008 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Interactive Agency Sp. z o.o.;
1999 Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Inwest S.A.;

 
Kadencja Tomasza Binkiewicza powołanego do Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 28 maja 2010 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
 
 
 
Rafał Małecki – Członek Rady Nadzorczej

1. Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski,  Archeologia
Uniwersytet w Moguncji, Dyplom Chartered Financial Analyst;
2. Przebieg kariery zawodowej:
od 2000 Wiceprezes  Eip European Investments Partners Sp. z o.o.;
1998-2000 Analityk w Eip European Investments Partners Sp. z o.o.;
1996-1998 Kierownik inwestycyjny w Yamaichi Regent ABC Polska Sp. z o.o.;
1996 Analityk w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A.;
3. Członkostwo w Radach Nadzorczych:
Od 2010 Członek Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A.;
Od 2010 Członek Rady Nadzorczej One-2-One S.A.;

 
Kadencja Rafała Małeckiego powołanego do Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie oświadczenia akcjonariusza MCI.PrivateVentures FIZ z dnia 20 wrzenia 2010 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.