header_inwestor.jpg

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

 

Liczba akcji/głosów Udział Data
1. MCI.PrivateVentures FIZ 2 517 704 66,37% 26.04.2012
2. Noble Funds TFI S.A., w tym: 461 681 12,17% 26.04.2012
Noble Funds FIO 368 922 9,73% 26.04.2012
3. Dom Maklerski BOŚ S.A. 374 574 9,87% 10.04.2012
4. Pozostali 439 378 11,58%
ŁĄCZNIE 3 793 337 100,0%