header_inwestor.jpg

Kalendarz inwestora

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

15.05.2012 – raport kwartalny za I kw. 2012
14.06.2012 – raport roczny za 2011
10.08.2012 – raport kwartalny za II kw. 2012
14.11.2012 – raport kwartalny za III kw. 2012